HUBER+SUHNER POLATIS POLAND - Directions and Information

European Operations

Contact Information:

info.polatis@hubersuhner.com


For general inquiries:
Phone +48 (0)128 815 944
For accounts payable, please press 1
To speak with our sourcing team, please press 2
To speak with our HR department, please press 3

W przypadku zapytań ogólnych, zapytań dotyczących działu płatności, zaopatrzenia i HR
Numer telefonu +48 (0)128 815 944
Aby skontaktować się z działem płatności proszę wybrać jeden
Aby skontaktować się z działem ds. zaopatrzenia, proszę wybrać dwa
Aby skontaktować się z działem HR, proszę wybrać trzy
HUBER+SUHNER Polatis Limited sp.z o.o.
Ul. Łęgowa 1 , Nawojowa Góra
32-065 Krzeszowice
Poland

HUBER+SUHNER Polatis is conveniently located within the greater Krakow area, and easily accessible.

Directions: